titre

Iray ao amin'i Kristy Mandrafitra fiarahamonin' ny mpirahavavy, miara-miaina ary mifampizara vavaka sy ny asa-panirahana

La Video du PAPE

Ny vavakareo andavanandro

A la unemisongadina

 • Marsa 2017 : FILAN-KEVITRA MIITATRA TANY CHILI

  Fivoriana indray mandeha isan-taona ataon’ny mpitondra jeneraly miaraka amin’ny Lehim-paritra rehetra ato amin’ny Fikambanana. Fotoana ifanakalozana traikefa, handinihana miaraka ny fiainana sy ny asam-panirahan’ny Fikambanana

  Marsa 2017 : FILAN-KEVITRA MIITATRA TANY CHILI
 • Vaovao FARANY...''mba hananan'izy ireo fiainana be dia be'' (Joany 10, 10)

  manao izay hahazoana, mahay manavaka ary mampitombo ny tsimoky ny fiombonana sy ny fanantenana efa eo... (Fitsipi-piainana XXVII)

  Vaovao FARANY...''mba hananan'izy ireo fiainana be dia be'' (Joany 10, 10)
 • TSINGERINTAONA FAHA -40 N'NY SOEURS DU CHRIST UNION MYSTERIUM CHRISTI

  Ny tantaran'ny Fiombonantsika dia maka toerana eo amin'ny tantaran'ny an'ny vahoakan'Andriamanitra,ny Fiangonana...Misterin'ny Fanekem-pihavanana amin'Andriamanitra sy ny olombelona ao amin'i Kristy. Ny ezaka fampivondronana mba vitantsika dia fitaovana entiny hampandrosoana ny asany .... ‘HAMPIVONDRONA NY ZAVATRA REHETRA AO AMIN'NY FILOHA TOKANA : I KRISTY’ (Eph. 1,10) (Lalàm-panorenana - Zava-niseho mpanorina)

  TSINGERINTAONA FAHA -40 N'NY SOEURS DU CHRIST UNION MYSTERIUM CHRISTI